Home

Welcome to My New Ведение блога Blog

  • My First Blog Post

    27.08.2019 by

    Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

  • ՍԱՐԴԻ ԽԱՅԹՈՑՆԵՐ. ՈՐՔԱՆՈ՞Վ ԵՆ ԴՐԱՆՔ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ:

    01.06.2021 by

    Ինչ տեսք ունեն սարդի խայթոցները Ինչպե՞ս կարող եք բացահայտել սարդի խայթոցները: Մեծ մասամբ, դուք չեք կարող: Սարդերի սովորական խայթոցները նման են միջատների ցանկացած այլ խայթոցի: Ձեր մաշկի վրա կարող եք նկատել փոքր, քոր առաջացնող տեղ: Կարող է կարմիր լինել: Դա կարող է գրգռել ձեր մաշկը, բայց մի քանի օրից կպարզվի: Երբեմն այդ խայթոցները ցավ են… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.